Aviser | Møns Museum

Aviser

Arkivet har en ret fin samling af aviser. Samlingen er tilgængelig i museets åbningstid.

Du finder samlingen af aviser på arkivets loft.

Oversigt over avissamlingen

Møens Avis: 1852-1902. Ikke helt komplet.

Møns Folkeblad: 1872-1968.

Møns Socialdemokrat: 1906-1925.

Sjællandsposten: 1961 (juli-december)

Møns Dagblad: 1879-1919. Ikke helt komplet.

Møns Tidende: 1916-1921.

Desuden har arkivet en ikke opgjort beholdning af ugeblade

Mønsbladet

Uge-Avisen

Ugebladet for Møn

Ugeavisen

En liste over hvilke årgange, der findes af de enkelte aviser, og hvilke årgange arkivet ligger inde med, findes på avismagasinet.

På læsesalen finder du desuden to grå arkivskabe med et stort udklipsarkiv, der er ordnet i alfabetisk rækkefølge.

Hele udklipsarkivet er endnu ikke ordnet og sat på plads i skufferne, men du er meget velkommen til at tage et kig aligevel.