Lokalarkiv Møn | Møns Museum

Lokalarkiv Møn

Lokalarkivet for Møn

Lokalarkivet for Møn er en integreret del af museet, og her tager man hånd om arkivalier fra lokale foreninger, virksomheder og privatpersoner. Breve, regnskaber, protokoller, erindringer og andet godt ligger og venter på at gøre nytte for lokalhistorisk interesserede.
Med arkivlederen i spidsen, er et hold frivillige i gang med at registrere hele molevitten i digitalt. Når arkivalierne er registreret, kan man søge på kryds og tværs og forhåbentlig finde lige det, man har brug for.

Søg i arkivet

Du søge i Lokalarkiv for Møns registrering af arkivalier og få en oversigt over, hvilke arkivalier vi har inden for et bestemt emne eller område. Ønsker du at se nogle af arkivalierne, kan de bestilles til læsesalen.
Lokalarkivet har en meget stor samling, og arbejder løbende på at digitalisere registreringen af den, men der er stadig lang vej inden alt er tilgængeligt digitalt. Spørg derfor efter det, du ikke umiddelbart kan finde i søgningen – måske har vi det alligevel!

Klik her for at søge i lokalarkiverne.

Nyttinge links

Idag kan du finde de fleste oplysninger om slægt og lokalhistorie hjemme fra computeren. Her er et par nyttige links:

Statens Arkiver

Arkivalier Online

Under begge ovenstående kan du finde:

Kirkebøger
Folketællinger
Skifter
Københavns skifter
Borgerlige vielser
Brandforsikringer
Familieretlige sager i København
Ejendomsoplysninger
Nummerbøger fra Hornung & Møller

Historisk Atlas - her finder du i tusindvis af spændende historier om steder rundt om i Danmark. Siden har også mange gamle kort, som det varmt kan anbefales at finde frem og se på. Prøv dig frem. Siden har mange muligheder.

Dansk Demografisk Atlas

Det Danske Udvandrerarkiv 

Kort & Matrikelstyrelsen

Museernes Samling – her kan du søge i stort alle danske museers samlinger

Politiets Registerblade

Statsbiblioteket - her kan man læse digitaliserede aviser fra hele landet hjemme fra sin computer